dimarts, 28 de desembre de 2010

Funcionament


· Quin tipus de grup és?
És un grup d’autoajuda i obert. Una persona s’incorpora quan arriba a nosaltres i marxa quan ho creu convenient. El formen unes 10 o 12 persones que a partir de pèrdues importants en les seves vides prenen l'opció de compartir el procés del seu dol.

· L'assistència és lliure i gratuïta

· Com funciona el grup?
Ens reunim un cop per setmana, els dimecres de 6 a 8 de la tarda. Hi ha una ronda d’intervenció en la que cada persona expressa el que sent i desitja. També pot decidir no parlar i escoltar. No és un grup dirigit, ni són classes en les que s’exposen temes. El grup té vida pròpia, és a dir, els components són els que expressen el que senten i el que va sortint en les interaccions entre uns i altres. El paper del professional és ajudar a anar trobant significats, des del que el grup va portant, que ajudin en el procés de dol. Els integrants també estan en diferents etapes del seu dol i això també pot ser una ajuda per la comprensió del propi procés.

Compartim llibres, pel·lícules, escrits, xerrades, etc.


· Entrada al grup
Quant una persona es posa en contacte amb nosaltres, sempre el que fem és citar-la per a una visita individual d’una hora de durada. El motiu d’aquesta primera sessió és que la persona pugui explicar extensament el motiu de la seva demanda. Es valora el que és creu més convenient, que entri al grup o bé els orientem en el que creiem més indicat per a ells.